shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
 
Zobacz również
Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
   
Administracja Edisoft - Szkolenia

Oferujemy szkolenia pracowników z zakresu administracji programem EDISOFT oraz podstaw administracji i zarządzania bazami danym Microsoft SQL. Zajęcia przeznaczone są dla Administratorów rozpoczynających pracę z programem, przygotowują do bieżącej administracji systemem obejmującą: instalację i konfigurację, zakładanie baz danych, optymalizację bazy, wykonywanie kopii bezpieczeństaw, dołaczanie nowych uzytkowników i ich konfigurację, zarządzanie kontami uzytkowników, uprawnieniami itp. Umożliwiają zapoznanie Użytkownika nie tylko z podstawowymi zadaniami administracyjnymi, ale również z bardziej zaawansowaną funkcjami systemu.

 
Obsługa Edisoft - Szkolenia

Szkolenia z zakresu obsługi przeznaczone dla pracowników  rozpoczynających pracę z programem, przygotowują do  wszechstronnego wykorzystania oprogramowania EDISOFT, umożliwiają zapoznanie użytkownika nie tylko z podstawowymi funkcjami programu, ale również z bardziej zaawansowaną jego funkcjonalnością. Szkolenia pozwalają korzystać w pełni ze wszystkich funkcji systemu z pełną świadomością w jaki sposób działają i do czego można je wykorzystać.