shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
 
Zobacz również
Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
   
ADMINISTRACJA
Gdzie program zapisuje plik z kopią dokumentów?

Plik kopii zapasowej program zapisuje na serwerze SQL.

W przypadku serwera SQL Microsoft SQL Server 2005 Express Edition zainstalowanego na dysku program zapisuje pliki w folderze Backup (patrz ścieżka: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup).