shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
 
Zobacz również
Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
   
BŁĘDY
Program EDISOFT bardzo wolno pracuje

Przyczyna tkwi w małej wydajności sprzętowej serwera SQL.

Minimalne i zalecane wymagania serwera powstają podczas analizy wdrożeń i zależą od:

  • Wielkość bazy danych
  • Ilość obsługiwanych baz danych
  • Ilość obsługiwanych użytkowników
  • Oczekiwań klienta na wydajność systemu

 

 

 

Przykładowe minimalne wymagania sprzętowe serwera Microsoft SQL Server 2005 Express Edition patrz:  Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 
Czy brak pliku cpy.dat jest błędem programu ?

NIE - brak pliku cpy.dat nie jest błędem programu. Plik jest tworzony automatycznie podczas zapisywania ustawień i konfiguracji. Jego brak oznacza, że program uruchomi się zgodnie z ustawieniami domyślnymi i należy dokonać ponownej konfiguracji oprogramowania na stacji roboczej.