shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
 
Zobacz również
Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
   
Nie mogę się zalogować!

Sprawdz poprawność podanych danych (login i hasło).

W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z administratorem ponieważ będzie to problem związany z połączeniem z bazą danych na serwerze MS SQL.

 
Gdzie program zapisuje plik z kopią dokumentów?

Plik kopii zapasowej program zapisuje na serwerze SQL.

W przypadku serwera SQL Microsoft SQL Server 2005 Express Edition zainstalowanego na dysku program zapisuje pliki w folderze Backup (patrz ścieżka: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup).

 
Muszę instalować bazę SQL?

Program Edisoft pracuje na bazie SQL dlatego też jej utworzenie jest wymagane.

Bazy danych nie instalujemy ponieważ program buduje ją automatycznie podczas konfiguracji. Wymagane jest natomiast zainstalowanie serwera SQL na którym ta baza powstanie.

 
Program EDISOFT bardzo wolno pracuje

Przyczyna tkwi w małej wydajności sprzętowej serwera SQL.

Minimalne i zalecane wymagania serwera powstają podczas analizy wdrożeń i zależą od:

  • Wielkość bazy danych
  • Ilość obsługiwanych baz danych
  • Ilość obsługiwanych użytkowników
  • Oczekiwań klienta na wydajność systemu

 

 

 

Przykładowe minimalne wymagania sprzętowe serwera Microsoft SQL Server 2005 Express Edition patrz:  Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 
Czy brak pliku cpy.dat jest błędem programu ?

NIE - brak pliku cpy.dat nie jest błędem programu. Plik jest tworzony automatycznie podczas zapisywania ustawień i konfiguracji. Jego brak oznacza, że program uruchomi się zgodnie z ustawieniami domyślnymi i należy dokonać ponownej konfiguracji oprogramowania na stacji roboczej.