shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
   
Funkcjonalność modułu Archiwum

Moduł Archiwum służy do przechowywania dokumentów archiwalnych. Ze względu na swoją specyficzną funkcjonalność najczęściej użytkownicy systemu nie mają ustawionych praw dostępu do tego modułu, zarządzanie modułem Archiwum jest częścią obowiązków administratora systemu.

Przesunięcie dokumentów lub katalogów do archiwum odbywa się z modułu DOKUMENTY lub DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Przy przenoszeniu dokumentów do archiwum istnieje możliwość zachowania oryginalnej struktury katalogowej lub wskazania katalogu w archiwum do którego należy przesunąć wybrany dokument. Przeniesienie dokumentów do archiwum nie jest operacją niedowaracalną, istnieje mozliwość przywrócenia pełnej funkcjonalności dokumentom archiwalnym z zachowaniem wszystkich wcześniejszych cech, takich jak położenie w katalogu, uprawnienia, rewizje itp. Moduł archiwum zbudowany jest podobnie do modułu DOKUMENTY jednak ze względu na pełnioną funkcję posiada szereg ograniczeń, nie ma mozliwości edycji dokumentów, oraz zmiany ich statusu i uprawnień, istnieje natomiast mozliwość podglądu, wyszukiwania i  eksportu dokumentów w archiwum. 

Funkcjonalność modułu ARCHIWUM

  • Ograniczona funkcjonalność modułu DOKUMENTY
  • Mozliwość przywrócenia dokumentów do obiegu z zachowaniem całej wcześniejszej funkcjonalności
  • Podział archiwum na katalogi i dokumentacje techniczną
  • Wyszukiwanie dokumentów w archiwum
  • Podgląd dokumentu w trybie do odczytu, prosto z modułu archiwum
  • Podgląd właściwości dokumentów