shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
   
Funkcjonalność modułu Ustawienia Aplikacji

Moduł Ustawienia Aplikacji wykorzystywany jest do dostosowania niektówych funkcji programu do własnych potrzeb i upodobań. Program pozwala na zmianę ogólnych ustawień programu, takich jak, zapamiętanie rozmiaru okna, domyślnie uruchamianie wybranego modułu jako moduł startowy, potwierdzenie zakończenia pracy, oraz szczegółowych dotyczących modułów: Organizer, Archiwum, Dokumenty.

Zalety modułu:

  • Dostosowanie programu do własnych wymogów
  • Ułatwienie obsługi
  • Możliwość ustawienia potwierdzeń operacji które chcemy wykonać
  • Automatyczny zapis danych