shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
   
Funkcjonalność modułu Adresy

Moduł służy do przechowywania danych teleadresowych osób i instytucji współpracujących z firmą.  Podział na adresy globalne i prywatne umożliwia przechowywanie także własnych adresów w jednym miejscu z gwarancją prywatności umieszczonych danych.  Adresy przechowywane są w strukturze katalogowej z przypisaniem osób do firmy, lub w przypadku osób prywatnych bezpośrednio w wybranym katalogu. Struktura taka zapewnia dowolność w umiejcowianiu kontaktów, przejrzystość ich prezentacji i zachowanie relacji poprzez odpowiednie przypisanie pracowników do firm i działów. Proste wyszukiwanie po nazwie firmy lub danych osoby pozwala na szybkie odszukanie żądanego kontaktu. Możliwy jest automatyczny import kontaktów z programu MS Outlook.

 

Funkcjonalność modułu ADRESY

  • Centralne katalogowanie wszystkich danych adresowych (klienci, dostawcy)
  • Przejrzysty podział adresatów (rodzaj działalności, nazwa firmy, pracownicy)
  • Podział na adresy publiczne i prywatne z gwarancją ochrony prywatności
  • Automatyczny import w programu MS Outlook
  • Proste i łatwe wyszukiwania kontaktów