shadow_left
Home | Kontakt | Pytania
Shadow_R
   
Funkcjonalność modułu Grupy dokumentów

Dodatkowy wymiar opisu dokumentów, pozwala na łatwe ich wyszukiwanie oraz wprowadza wirtualną przynależność dokumentu do danej grupy, niezależnie od jego fizycznej lokalizacji w strukturze katalogów.  Dzięki takiemu przypisaniu zyskujemy dodatkowy parametr do wyszukiwania dokumentów w bazie. Liczba możliwych do założenia grup nie jest ograniczona, nie jest to także parametr wiążący, skasowanie nazwy grupy dokumentów, powoduje, że dokumenty przynależne do tej grupy zostają od niej odłączone

Funkcjonalność  modułu GRUPY DOKUMENTÓW

  • Możliwość grupowania dokumentów bez względu na ich lokalizację i pozostałe cechy np. faktury, ekspertyzy, pisma przewodnie itp.
  • Wyszukiwanie dokumentów ze względu na przynależność do grupy
  • Łatwość tworzenia i edycji grup dokumentów