Submenu_1

EDISOFT ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Oprogramowanie Edisoft to system archiwizacji, zarządzania i obiegu dokumentów. Celem systemu jest maksymalne usprawnienie procesów wymiany informacji w firmie, bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów, łatwy i szybki dostęp osób uprawnionych do zgromadzonych zasobów.

Aktualnosci Edisoft

Podstawą działania oprogramowania EDISOFT jest centralna baza dokumentów wykorzystująca technologię Microsoft SQL. Wszystkie dokumenty zgromadzone w jednym miejscu na serwerze, a dostęp do nich jest ściśle kontrolowany poprzez system uprawnień użytkowników. Rozwiązanie takie pozwala na łatwe zarządzanie dokumentami w firmie, ograniczenie dublowania informacji, możliwość pracy grupowej oraz wykorzystywania dokumentów tworzonych w ramach zespołów roboczych.

Podstawą działania oprogramowania EDISOFT jest centralna baza dokumentów wykorzystująca technologię Microsoft SQL. Wszystkie dokumenty zgromadzone w jednym miejscu na serwerze, a dostęp do nich jest ściśle kontrolowany poprzez system uprawnień użytkowników. Rozwiązanie takie pozwala na łatwe zarządzanie dokumentami w firmie, ograniczenie dublowania informacji, możliwość pracy grupowej oraz wykorzystywania dokumentów tworzonych w ramach zespołów roboczych.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW EDISOFT?

Podstawą funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest szybki i łatwy dostęp do posiadanych dokumentów i zasobów. System Edisoft przeznaczony jest dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników. Oprogramowanie sprawdza się zarówno w sektorze finansowym,administracji, ochronie zdrowia,  jak i w firmach o profilu produkcyjnym.  

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej porządkuje zasoby informatyczne firmy, eliminując lub ograniczając do minimum papierowy obieg dokumentów, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania firmy. Elektroniczny system obiegu dokumentów pozwala stworzyć wspólną dla wszystkich użytkowników i aktualizowaną na bieżąco bazę dokumentów i informacji. Przyjęcie i określenie procedur wprowadzania, katalogowania i opisywania dokumentów wprowadza do instytucji ład i porządek, umożliwiając jednocześnie szybki dostęp do zasobów zgromadzonych w jednej centralnej bazie danych. 

System Edisoft zapewnia prosty i szybki dostęp do dokumentów z gwarancją aktualności, z możliwością przeszukiwania pełnotekstowego, z  zarządzaniem stanami , z blokowaniem próby użycia dokumentu bez odpowiednich uprawnień. Umożliwia sprawną dystrybucję i dekretację dokumentów, kontroluje drogę ich obiegu, rozwiązuje problem przepływu informacji zarówno wewnątrz firmy, jak również  wymiany dokumentów pomiędzy firmą a jej partnerami biznesowymi. 

Prosty system licencjonowania pozwala na zakup oprogramowania zarówno małym, jak i średnim firmom. Koszt licencji jest uzależniony od liczby użytkowników systemu, co zapewnia optymalizację kosztów zakupu oprogramowania.

Scroll to Top