Szablony

Szablony

System EDISOFT oferuje możliwość tworzenia dokumentów przy wykorzystaniu szablonów, np. dokumentów MS Word. Rozwiązanie takie pozwala na automatyzację pracy z dokumentami seryjnymi, także poprzez automatyczne wypełnianie niektórych pól dokumentu danymi pobieranymi z bazy, takimi jak kod rejestracyjny, data stworzenia dokumentu, numer rewizji, dane autora itp. Moduł Szablony służy do przechowywania i definiowania szablonów dokumentów

Funkcjonalność modułu Szablony

Jedną z funkcjonalności systemu EDISOFT jest możliwość tworzenia dokumentów przy wykorzystaniu szablonów. W module szablony przechowywane są w strukturze katalogowej szablony dokumentów. Istnieje możliwość przypisania pól danych do istniejących w szablonie zakładek, dzięki czemu przy tworzenie nowego dokumentu, jako „dokument z szablonu” możemy uzyskać automatyczne wypełnienie wskazanych zakładek dokumentu.

Taka funkcjonalność systemu pozwala na automatyzacje tworzenia niektórych dokumentów, zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami, posiadających jednorodny odpowiedający wymogom format. Rozwiązanie takie umożliwia także tworzenie jednolitych dokumentów takich jak  zamówienia, zawiadowmienia, decyzje, zarządzenia itp.

Moduł szablony zwykle nie jest ogólnie dostępny i służy do umieszczania i definiowana szablonów dokumentów przez wąską grupę uprawnionych użytkowników systemu.

Funkcjonalność modułu SZABLONY

  • Katalogowa struktura do przechowywania szablonów
  • Możliwość definiowania przypisania pomiędzy zakładkami w szablonie a polami  danych
  • Edycja szablonu bezpośrednio z modułu Szablony
Scroll to Top