Submenu_1

Dokumenty

Dokumenty

Moduł DOKUMENTY jest  główny elementem systemu EDISOFT, gdyż z tego miejsca użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zgromadzonych w bazie dokumentów zgodnie z systemem nadanych mu uprawnień. W celu łatwej nawigacji widok podzielony jest na dwa panele, drzewiaste przestawienie katalogów oraz płaska strukturę dokumentów w katalogach.

Funkcjonalność moduł dokumenty

Moduł dokumenty słuzy do zarządzania wszystkimi dokumentami umieszczonymi w bazie. Widok podzielony został na dwa panele, struktura katalogów w formie drzewa oraz płaska struktura plików, rozwiązanie takie ułatwia nawigację i zarządzanie dokumentami. W module dokumenty możemy wykonać wszystkie operacje edycyjne, import i eksport dokumentów z dysków lokalnych, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy itp. W podobny sposób możemy modyfikować zarówno strukturę katalogów jak i system plików, do edycji dostępne są standardowe metody, paski narzędzi, menu kontekstowe, metoda drag and drop. 

Poprzez moduł dokumenty możemy określić uprawnienia na dla poszczególnych katalogów i plików z funkcją dziedziczenia uprawnień z katalogów nadrzędnych.  Katalogi do których dany użytkownik nie ma wymaganych uprawnień nie są wyświetlane w jego strukturze katalogowej.  

Pliki umieszczane w bazie zostają automatycznie skojarzone z aplikacją służącą do ich edycji oraz otrzymują status roboczy, istnieje mozliwość zmiany statusu dokumentów na sprawdzony, zatwierdzony lub zapieczetowany. Dodatkowo otrzymujemy pełną kontrolę nad aktualną wersją (rewizją) dokumentu, informację kto i kiedy ostatnio modyfikował dokument, jaki jest jego status.  System posiada mozliwość powiadamiania określonych użytkowników o pojawieniu się nowego dokumentu w wybranym katalogu.

Bardzo ważnym elementem modułu dokumenty jest okno wyszukiwania w wersji uproszczonej i zaawansowanej. Istnieje możliwość wyszukiwania dokumentów po szeregu kryteriów takich jak: nazwa, opis dokumentu, zakres dat utworzenia i modyfikacji, statusie, rodzaju, grupie do jakiej przypisany jest dokument itp. Zaawansowany sposób wyszukiwania pozwala na szybkie odnalezienie dokumentu w bazie bez niezależnie od tego jak zbudowana jest struktura kotalogowa i w którym miejscu znajduje się dokument. Mechanizmy bazy danych MS SQL pozwalaja na szybkie wyszukiwanie dokumentów nawet w bardzo rozbudowanej strukturze katalogowej.

Funkcjonalność modułu DOKUMENTY

  • Zarządzanie strukturą katalogów i plików
  • Przypisywanie uprawnień na katalogi i pliki
  • Wyświetlanie z wyborem wyświetlanych elementów opisujących pliki, sortowanie
  • Możliwość tworzenie dokumentów na podstawie szablonów
  • Określanie statusu i rewizji dokumentów
  • Pełna historia edycji dokumentu
  • Wyszukiwanie dokumentów po wielu wymiarach
Scroll to Top