Submenu_1

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA to moduł specjalizowany przeznaczony dla firm produkcyjnych. Moduł służy do przechowywania dokumentacji technicznej oraz definiowane dodatkowych parametrów dokumentów, takich jak kod rejestracyjny 


Funkcjonalności modułu Dokumentacja Techniczna

Moduł Dokumentacja Techniczna jest w pełni funkcjonalnie zgodny z modułem dokumenty. Posiada wszystkie funkcje tego modułu oraz dodatkowo dwie funkcjonalności. Każdemu dokumentowi w module dokumentacja techniczna możemy przypisać tzw. kod rejestracyjny, dodatkowe oznaczenie według ustawionego szablonu, przypisywane do dokumentu. W przypadku dokumentów tworzonych z szablonu, oznaczenie kodu rejestracyjnego może być umieszczane na dokumencie.

Dodatkowo moduł dokumentacja techniczna zapewnia kontrolę wydawania kopii dokumentu z przechowywaniem pełnej historii, osoby odbierającej kopie, numeru daty wydania opisu.

Funkcjonalność modułu DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  • Pełna funkcjonalność modułu DOKUMENTY
  • System kodów rejestracyjnych
  • Kontrola dystrybucji kopii dokumentu.
  • Pełna historia funkcjonowania dokumentu
Scroll to Top