Administracja

Administracja

Moduł Administracja  umożliwia kompleksowe zarządzania systemem EDISOFT  (moduł dostępny wyłącznie administratorom). Istnieje mozliwość zarządzania systemem z jednego miejsca i dotyczy to wszystkich funkcji  systemu takich jak, obsługa bazy danych, wykonywanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, konfiguracja programu, zarządzanie kontami użytkowników oraz systemem uprawnień.

Funkcjonalność moduły Administracja

Panel Administracyjny wykorzystywany jest do pełnego zarządzania aplikacją od strony administracyjnej. Za jego pomocą możliwa jest  podstawową konfiguracje systemu podczas pierwszego uruchomienia. Moduł Administracja pozwala zarządzać użytkownikami oraz dokumentami.

Możliwe jest tworzenie grup użytkowników wraz z określeniem uprawnień dla kont przynależących do danej grupy, a także indywidualne definiowanie uprawnień dla danego konta. System zapewnia kontrolę nad bazą danych informując o jej wykorzystaniu, możliwa jest także uruchomienie defragmentacji bazy z poziomu modułu Administracja oraz utworzenie nowej bazy. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa system posiada mechanizm tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Kopia całej bazy jest zapisywana do jednego pliku, który można łatwo zarchiwizować na inne nośniki danych.  

W przypadku dokumentów istnieje mechanizm automatycznego importu dokumentów z dysków lokalnych do bazy z zachowanie struktury katalogowej. Z poziomu modułu Administracja definuje się także powiązania typów dokumentów z aplikacjami służącymi do ich edycji, powiązania takie program może tworzyć także automatycznie przy wczytywaniu nowych dokumentów.

Funkcjonalność modułu ADMINISTRACJA

 • Możliwość tworzenia i zapisania wielu konfiguracji programu, określających serwer SQL i bazę danych z jakimi pracuje system EDISOFT
 • Automatyczne wyszukiwanie dostępnych w sieci serwerów SQL  i wykrywanie baz danych
 • Testowanie połączeń
 • Przydzielanie uprawnień użytkownikom i grupom użytkowników
 • Odłączenie użytkownika od bazy
 • Automatyczna aktualizacja typów dokumentów
 • Definiowanie kodów rejestracyjnych
 • Tworzenie kopi zapasowych danych
 • Przywracanie plików z kopii zapasowej
 • Importowanie istniejących struktur dokumentów
 • Zarządzanie bazami danych, tworzenie nowych baz, defragmentacji graficzne przedstawienie struktury zajętości bazy
Scroll to Top