Submenu_1

Organizer

Organizer

W module ORGANIZER zlokalizowano dwie podstawowe funkcjonalności systemu, należy do nich obsługa zadań wraz z wewnętrzną pocztą elektroniczną oraz termiarz użytkownika.

Moduł Organizera  służy przede wszystkim do obsługi systemu zadań zarówno w zakresie ich zlecania, jak i wykonywania i raportowania. Funkcjonalnośc modułu zależy od przydzielonych użytkownikowi przez administratora uprawnień. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia zlecania zadań system włączy odpowiednią funkcjonalność.  Osoba zlecająca zadanie posiada pełną kontrolę nad jego przebiegiem, może dokonać zmian, zatwierdzić lub odrzucić wykonanie zadania, anulować zadanie itp. System posiada mechanizmy raportowania na bierząco statusu zleconych zadań poprzez odpowiednie ich sortowanie w zakładkach drzewa zadań zleconych lub otrzymanych. Istniej mozliwość przy zlecaniu zadania załączenia linków do dokumentów przechowywanych w bazie danych.

Organizer

Dodatkowo w module ORGANIZER zlokalizowana została wewnętrzna poczta elektroniczna systemu, dzięki której możliwe jest przesyłanie informacji użytkownikom systemu Edisoft. Wewnętrzna poczta posiada pełną funkcjonalność prostego klienta pocztowego, możliwość rozsyłania wiadomości do grupy użytkowników załączania dokumentów z bazy, system powiadamiania o nadejściu nowej poczty lub zleconego zadania, przechowywania wiadomości wysłanych, podpisu elektronicznego oraz kontroli odczytania przesłanej wiadowmości.

Organizer to także terminarz użytkownika z możliwością definiowania własnych notatek i terminów, z określeniem ich priorytetu, graficznym przedstawieniem w podziale na dni, tygodnie i miesiące. System może przypominać o czekającym terminie w zdefiniowanych odstępach czasowych.

Funkcjonalność modułu ORGANIZER

  • Praca z zadaniami (zlecanie wykonania określonych zadań, odbiór zleceń, raportowanie, statusy)
  • Wewnętrzna poczta elektroniczna o pełnej funkcjonalności 
  • Funkcjonalny graficzny terminarz z opcja powiadamiania
  • Informacja o zalogowanym uzytkowniku, dacie ostatniego logowania, dostępnych uprawnieniach
Scroll to Top