Adresy

Adresy

Moduł Adresy został podzielony na dwa panele w których umieszczono adresy publiczne i adresy prywatne. Adresy publiczne są dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających uprawnienia otwarcia modułu, natomiast panel adresy prywatne jest widoczny i spersonalizowany wyłącznie dla użytkownika który jest zalogowany do systemu. Istnieje możliwość automatycznego importu kontaktów z programu MS Outlook.

Funkcjonalność modułu Adresy

Moduł służy do przechowywania danych teleadresowych osób i instytucji współpracujących z firmą.  Podział na adresy globalne i prywatne umożliwia przechowywanie także własnych adresów w jednym miejscu z gwarancją prywatności umieszczonych danych.

Adresy przechowywane są w strukturze katalogowej z przypisaniem osób do firmy, lub w przypadku osób prywatnych bezpośrednio w wybranym katalogu. Struktura taka zapewnia dowolność w umiejcowianiu kontaktów, przejrzystość ich prezentacji i zachowanie relacji poprzez odpowiednie przypisanie pracowników do firm i działów. Proste wyszukiwanie po nazwie firmy lub danych osoby pozwala na szybkie odszukanie żądanego kontaktu. Możliwy jest automatyczny import kontaktów z programu MS Outlook.

Funkcjonalność modułu ADRESY

  • Centralne katalogowanie wszystkich danych adresowych (klienci, dostawcy)
  • Przejrzysty podział adresatów (rodzaj działalności, nazwa firmy, pracownicy)
  • Podział na adresy publiczne i prywatne z gwarancją ochrony prywatności
  • Automatyczny import w programu MS Outlook
  • Proste i łatwe wyszukiwania kontaktów
Scroll to Top